~POTENSI MANUSIA~

Potensi manusia terbahagi kepada 4:

 • KECERDASAN PELBAGAI

Iaitu satu set keupayaan individu menyelesaikan masalah – cepat memperolehi pengetahuan baru.

Howard Gardner membahagikan kecerdasan kepada 8:-

 1. Kecerdasan logikal matematikal
 2. Kecerdasan visual linguistic (lisan bahasa)
 3. Kecerdasan ruang spitual (seni)
 4. Kecerdasan muzik
 5. Kecerdasan kinestik-badan (suka bergerak/bersukan)
 6. Kecerdasan interpersonal (mudah berhubung dengan manusia)
 7. Kecerdasan interapersonal (pendiam)
 8. Kecerdasan naturalis (minat alam semulajadi)

Rumusan: dalam diri manusia, semua kecerdasan ini ada dalam diri manusia. Cuma tahap peratusan sahaja yang berlainan mengikut individu, dan kecerdasan ini boleh dikembangkan dengan banyak cara.

 • EQ

EQ ialah keupayaan mengenalpasti perasaan diri kita dan orang lain, dan boleh memotivasikan diri sendiri secara rasional.

EMOSI ialah dapat diurus jika memiliki EQ (kecerdasan emosi). Orang yang mampu mengurus emosi, mempunyai kompetensi social yang tinggi. Jika kita memiliki kedua-duanya (emosi + EQ), akan menjadi seorang yang penyantun.

Perasaan manusia: gembira, sedih, marah, bosan, takut, gelisah, dan sebagainya.

Untuk kembangkan EQ pelajar, adalah dengan:-

 1. Kesedaran diri
 2. Empati (memahami masalah yang dialami orang lain dengan mendalam)
 3. Bekerjasama
 4. Mengurus emosi
 5. Berkomunikasi
 6. Menyelesaikan konflik
 • MOTIVASI

Berasal dari perkataan Latin iaitu “movere” yang membawa maksud menggerakkan, iaitu suatu usaha menggerakkan individu.

Jenis-jenis motivasi ada 2:-

 1. Motivasi intrinsik (faktor dalaman / diri sendiri)
 2. Motivasi ekstrinsik (faktor luaran)

Faktor-faktor yang boleh mempengaruhi motivasi ialah :-

 1. Minat (keinginan)
 2. Mampu (kepercayaan)
 3. Lebih tinggi daripada yang lain (sikap, harapan, aspirasi)
 4. Keperluan untuk memperoleh maklumat
 5. Keinginan untuk memahami

Kesan motivasi terhadap pelajar ialah:-

 1. Rasa kebimbangan itu hilang
 2. Adanya perubahan sikap
 3. Sikap ingin tahu tinggi
 4. Persekitaran murid turut menjadi kesan
 5. Sudah berkurang sikap putus asa
 6. Focus kawalan (senang untuk mengawal murid)
 • PERBEZAAN INDIVIDU

Iaitu ketidaksamaan dari aspek perkembangan fizikal, mental, emosi, dan sosial di kalangan individu.

Ia dapat dilihar dari 3 aspek:-

 1. Dari segi Tempereman

–          Ialah straight personaliti, ia diwarisi dari ibu-bapa

 1. Pola persahabatan

–          Merujuk kepada persahabatannya dalam kumpulan ahli keluarga dan sebagainya.

 1. Tahap tenaga

–          Iaitu dari segi stamina seseorang

Aspek yang menunjukkan perbezaan individu dalam kelas semasa proses p&p ialah:-

 1. Jantina, tinggi,rendah, dan sebagainya (fizikal)
 2. Mental
 3. Bangsa
 4. Emosi
 5. Kesihatan
 6. Lokasi tempat tinggal
 7. Status sosial ekonomi
 8. Budaya

Implikasi perbezaan indidvidu dalam p&p ialah:-

 1. Tahap kesediaan belajar berbeza
 2. Objektif p&p
 3. Tingkah laku yang mengganggu pembelajaran
 4. Perbezaan tahap kognitif
 5. Perbezaan personaliti

 

 

Advertisements
By nuraminamyblog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s