~PEMBENTUKAN PERSONALITI~

 

 • PENGERTIAN PERSONALITI

Iaitu ciri-ciri keseluruhan tingkah laku yang tetap pada seseorang individu, tetapi berlainan dengan orang lain. Ia mewakili perwatakan seseorang individu dan dapat di perhatikan dan dinilai melalui tingkah lakunya di dalam situasi pada suatu ketika.

 • JENIS-JENIS PERSONALITI

Carl Jun (1875) mengatakan bahawa personality terbahagi kepada 3:-

 1. a.      Extrovert : lincah, cakap banyak, inovatif, aktif, bersosial, optimis
 2. b.      Introvert : pendiam, pemalu, tidak yakin, sosial terhad, suka bersendiri
 3. c.       Ambivert  : gabungan extrovert dan introvert
 • PERANAN GURU DALAM MEMBANTU KANAK-KANAK INTROVERT

Antara peranan guru ialah:-

 1. Libatkan murid dalam program yang banyak pergerakkan
 2. Kaunseling dan motivasi
 3. Banyakkan aktiviti kumpulan
 4. Beri galakkan, penghargaan, jawatan-jawatan penting, dan sebagainya
 5. Guru memberi perhatian yang lebih sedikit daripada kanak-kanak lain
 • FAKTOR-FAKTOR WUJUDNYA PERSONALITI YANG BERBEZA

Faktor-faktor wujudnya personality yang berbeza terbahagi kepada 2:-

a)      Perspektif islam

Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa faktor-faktornya ada 3, iaitu:-

 1. i.                    Hati

Qalbun: extrovert

Lubbun: introvert

Fuddan: ambivert

 1. ii.                  Akal

Kanak-kanak (fikir dan lihat) : introvert

Dewasa (fikir,lihat,analisis) : ambivert

Tua (fikir,lihat, analisis lebih mendalam) : extrovert

 1. iii.                Nafsu

Amarah : introvert

Mardhiah : extrovert dan ambivert

Kamilah : ambivert (untuk para Rasul)

Menurut Imam Al-Ghazali juga, tahap berfikir manusia ada 3:-

 1. Akal taakul (sederhana) : extrovert
 2. Akal tadabbur (lebih tinggi) : ambivert
 3. Akal biasa (lemah) : introvert

b)      Perspektif barat

Sigmund Freud (1856-1936) , mengatakan bahawa faktor-faktor personality berbeza ada 3:-

 1. i.                    Id (sedar)

Iaitu personaliti yang melibatkan prinsip kenikmatan dan kepuasan semata-mata.

Prinsip personaliti:-

 1. Mempunyai hubungan naluri dengan individu
 2. Disorong oleh psikoanalisis bawah sedar
 3. Wujud secara semulajadi
 4. Berorientasikan kepuasan

Contoh: minum, berjalan, membaca buku

 1. ii.                  Ego (pra sedar)

Iaitu menggunakan prinsip realiti, nyata, jelas, releven

Prinsip personaliti:-

 1. Melibatkan persepsi seseorang tentang harga diri
 2. Terbentuk daripada pengalaman
 3. Tidak wujud secara semula jadi
 4. Berkembang berperingkat
 5. Mempengaruhi personality seseorang

Contoh: tidak perasan sesuatu yang berlaku, tapi bila focus boleh ingtanya kembali.

 1. iii.                Superego (bawah sedar)

Iaitu menggunakan prinsip moral

Prinsip personaliti:-

 1. Melibatkan fikiran bawah sedar yang menyedarkan seseorang tentang baik dan buruk
 2. Rasa bersalah jika buat silap
 3. Terarah kepada nurani hati
 4. Impak asuhan ibu-bapa, belajar dari masyarakat, nilai daripada apa yang di lalui
 5. Penentuan tingkah laku moral

Contoh: mimpi, khayal, melatah

 

 

Advertisements
By nuraminamyblog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s