~ PENDIDIKAN INKLUSIF ~

 

v    KONSEP PENDIDIKAN INKLUSIF

Perkataan inklusif berasal daripada bahasa Inggeris “inclusive”, yang membawa maksud termasuk atau merangkumi semua. Ia juga boleh diertikan sebagai “pendidikan umum”, iaitu setiap orang individu, sama ada normal, pintar-cerdas, atau cacat adalah berhak di beri peluang pendidikan umum.

 

v    KONSEP PENDIDIKAN KHAS

Ianya terbahagi kepada 2:

 1. Am: program pendidikan dirancang khusus untuk kanak-kanak istimewa, iaitu kanak-kanak cacat dan juga kanak-kanak pintar-cerdas.
 2. Khusus: merujuk kepada satu pendekatan, rancangan pendidikan, strategi, kaedah dan teknik mengajar, untuk kanak-kanak bukan normal tetapi luar biasa.

 

v    JENIS-JENIS KANAK-KANAK ISTIMEWA

 1. Kerencatan akal (metally retarded)
 2. Bermasalah pembelajaran (learning diasbilities)
 3. Kecelaruan tingkah laku (behavioral disorders)
 4. Cacat pendengaran dan masalah komunikasi
 5. Cacat penglihatan
 6. Cacat fizikal (psikomotor atau neurosis)
 7. Pintar-cerdas dan berbakat istimewa

 

v    PERANAN GURU RESOS DAN GURU BIASA: PENGAJARAN KANAK-KANAK ISTIMEWA SECARA KOLABORATIF DAN KOPERATIF

 1. Bersama-sama menyediakan inventori untuk mengenal pasti kanak-kanak istimewa
 2. Merancang program pengajaran
 3. Menyediakan alat-alat bantu mengajar
 4. Menentukan strategi, kaedah dan teknik mengajar
 5. Isi pelajaran dan penilaian

*guru resos = guru pendidikan khas

 

Advertisements
By nuraminamyblog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s